Advokáti

JUDr. Jiří SobotkaJUDr. Jiří Sobotka, advokát (*1958), působí v advokacii od roku 1981. V roce 1990 založil spolu s JUDr. Josefem Haškem advokátní kancelář, na jejíž činnost navázala nynější advokátní kancelář. JUDr. Sobotka vykonává všeobecnou advokátní praxi včetně občanského, obchodního, bytového, rodinného, pracovního a trestního práva, specializuje se na správní řízení ve věcech životního prostředí, zejména právní úpravy nakládání s exotickými zvířaty a rostlinami.

JUDr. Libor FiedlerJUDr. Libor Fiedler, advokát (*1964), působil od roku 1995 jako komerční právník a v advokacii působí od roku 1996. Společníkem JUDr. Sobotky se stal k 1.1.2004. JUDr. Fiedler vykonává všeobecnou advokátní praxi včetně občanského, obchodního, trestního, pracovního a rodinného práva, specializuje se na družstevní právo.