O nás

Naše advokátní kancelář za účasti advokátů JUDr. Jiřího Sobotky a JUDr. Libora Fiedlera zahájila svoji činnost v roce 2004 a v místě svého sídla knihynavázala na činnost advokátní kanceláře JUDr. Josefa Haška a JUDr. Jiřího Sobotky, která byla založena již v roce 1990.

Kancelář poskytuje právní pomoc zejména v těchto věcech:
 1. sepisování občanskoprávních a obchodních smluv (smlouvy o převodu nemovitostí, smlouvy o nájmu, smlouvy o dílo atd.)
 2. zastupování a obhajoba klientů před soudy a právní konzultace ve věcech:
  • občanskoprávních
  • trestněprávních
  • upravených zákonem o rodině
  • dědických
  • pracovněprávních
  • upravených insolvenčním zákonem